bedrijfskundig adviseur

 

Nieuwe verdienmodellen die echt werken.

Sociaal ondernemers, bedrijfsplannen met dubbele doelstelling.

Niche marketing, plan van aanpak & uitvoering.

De wereld is zo groot als je rekenen kunt. Oplossingen bedenken en deze ook toetsen op haalbaarheid. Onderzoek naar vraagstukken die in een maatschappelijke context spelen. Advies over bedrijfsplannen voor zorginstellingen of sociale ondernemingen. En ook beleidsonderzoek of rekenkamer onderzoek.

Paul van der Linden adviseert instellingen over aspecten van hun bedrijfsvoering, over onderwerpen zoals financiële onderbouwing van plannen, jaarrekeningen, outputfinanciering, planning & control, prestatie-indicatoren, marketing en accountbeheer.

Paul van der Linden maakt, onderzoekt, beoordeelt en controleert bedrijfsplannen, jaarrekeningen en beleidsadviezen van instellingen – soms in opdracht van hun opdrachtgevers of financiers.